Sykehuset gjeninnfører strenge besøkrestriksjoner

Fredag ettermiddag opplyser Sykehuset Østfold at de gjeninnfører strenge restriksjoner for besøk.