- Syke omsetningsdager akkurat nå

Kunder sier til Inger-Marie Stubberud at nå må de bare lære seg å strikke før de flyr på veggen.