Svenske dagpendlere må koronatestes hver eneste uke – nå protesterer de

Karin Stacke, bioingeniør ved Sykehuset Østfold Kalnes, føler seg diskriminert som svensk arbeidstager i norsk helsevesen. Nå har hun rapportert inn sin bekymring til både fagforeningen og sykehusledelsen.