To bikuber med tusenvis av bier i er søkk vekk. Stjålet, det er Asbjørn Mysen (91) sikker på. Det kan ikke være noen annen forklaring.

Eidsbergingen håper noen kan ha sett eller hørt noe mistenkelig i området noen hundre meter nord for Hjelmark gård i tidsrommet torsdag til lørdag. Bikubene sto innerst i en stikkvei et stykke unna fylkesvei 124.

Mysen, som blir 92 år i april, startet med birøkt så langt tilbake som i 1942. I alle disse årene har dette vært en koselig og viktig hobby for ham, og er det fortsatt. Han har totalt 17-18 bikuber; seks av dem har han i mange år hatt stående på Hjelmark, etter avtale med jordbærbonden. Biene bestøver bærene, noe som bidrar til større avling, ifølge den drevne birøkteren.

Stakk av med flere tusen bier

– Før holdt jeg liv i biene. Nå er det de som holder liv i meg, sier Asbjørn Mysen med vigør. For birøkt har han ikke tenkt å gi seg med, selv etter det forsmedelige og overraskende tapet av to bikuber.

At noen rett og slett har stukket av med flere bikuber, har Asbjørn aldri opplevd før. Han har riktignok hørt om birøktere andre steder som er blitt frastjålet bier, og i helgen måtte han bare konstatere at det uvanlige hadde skjedd også ham. En eller annen gang mellom sist torsdag ettermiddag og lørdag har to av de seks bikubene rett og slett forsvunnet sporløst.

Heller ikke Asbjørns sønn Erling kan huske å ha hørt om tyveri av bikuber i Østfold før. De har også fått bekreftet fra det lokale birøkterlaget og Norges Birøkterlag at slike tyverier er uvanlige.

– Kubene er lettest å flytte på vinteren, før biene kommer ut. Men det er jo ikke hvem som helst som kan stjele bikuber, sier Erling Mysen.

Ødelagt av hjort

Selv om de har meldt fra til politiet, regner ikke birøkteren selv det som sannsynlig at han får se de to kubene igjen.

– Nei, når de er borte, så er de borte. Jeg har ikke noe håp om å få dem igjen. En kunne jo håpe på at en eller annen ble grepet av dårlig samvittighet i påsken, men det er lite trolig. De bikubene kan jo være langt unna nå, sier Asbjørn Mysen.

For et år siden opplevde han at hjort rev opp fire av bikubene hans på Hjelmark.

– Det var i mars i fjor da det var lite mat å oppdrive for hjorten. Da vippet den av taket og begynte å gnage på bikubene. Biene kom ut og døde, siden det var så kaldt, forteller Mysen.

Et grep som ble tatt for å sikre kubene mot hjorten, kan ha hjulpet tobeinte med uærlige hensikter, innser han.

– Jeg satte på stropper på bikubene for å binde sammen delene. Det beskyttet dem mot hjorten, men stroppene gjorde samtidig kubene lettere å flytte på. De sto nærmest ferdige til å flyttes.

Gjør en viktig jobb

– Har du noen tanker om hvem som kan stå bak dette?

– Jeg mistenker at det er noen som driver med birøkt og vet hvordan kubene skal flyttes på. De har nok tatt dem på kvelden eller natta for ikke å forstyrre biene. Det er ikke vanskelig å få til dette når man vet hvordan det skal gjøres.

– Helt billig er det vel heller ikke å få tak i nye bikuber?

– Nei, en må nok regne med 5.000-6.000 kroner stykket, prisen har gått mye opp i det siste. Biene er veldig mye verdt. De gir oss ikke bare honning, den viktigste jobben er bestøvingen av oljevekster, bær, blomster og andre vekster, sier Asbjørn Mysen, som håper å få dekket noe av tapene på forsikringen.