Stor interesse for å ta skissene videre

Tegningsgrunnlaget for nye Skautun skal videreutvikles til det som blir det endelige prosjektet. Kommunen fikk inn mange anbud.