Regjeringen foreslår kutt på flere hundre millioner kroner i tilskuddet til private barnehager. I sitt forslag går den nye regjeringen enda lengre enn den forrige regjeringen i å kutte tilskudd til private barnehager.

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) har oppfordret private barnehager til å stenge klokken 14.00 og ut dagen på onsdag 24. november for å vise sin misnøye med de foreslåtte kuttene i neste års statsbudsjett. De mener private barnehager er nå under alvorlig press.

I Rakkestad er det fire private barnehager. Musikktrollet barnehage, Noahs Ark barnehage og Gudim barnehage er ikke medlemmer i PBL og har følgelig ikke tenkt å delta i protestaksjonen.

Velger å protestere

Styrer Liv Fosserud bekrefter at Læringsverkstedet Knertitten barnehage deltar, men henviser til pressekontakten Trude Sydtangen for mer utfyllende svar.

- Vi skulle så gjerne vært denne markeringen foruten. Aller helst vil vi bruke tiden sammen med barna og fortsette å utvikle kvaliteten i barnehagene. Vårt ønske er at vi kan gi barn, foreldre og ansatte den kvaliteten de fortjener. Men statsbudsjettet som er lagt fram gjør ikke det mulig. Politikerne har gjort et valg som rammer private barnehager hardt. I år etter år har vi tilpasset oss og justert driften i tråd med stadig strammere lokale og nasjonale tilskudd. Men nå har vi valgt å si ifra. Vi ønsker å kjempe for at barna i private barnehager får like muligheter som barna i kommunale barnehager. Vi ønsker at våre ansatte skal oppleve en forutsigbar hverdag hvor de kan konsentrere seg om barna og kvaliteten. Vi vil ikke vike for det som rammer våre høykvalitetsbarnehager, forklarer Trude Sydtangen i Læringsverkstedet.

- Men setter dere ikke foreldrene i en vanskelig situasjon?

- Vårt mål er, til tross for at vi setter foreldrene i en vanskelig situasjon, at de forstå at vi kjemper en kamp for deres barn, for kvaliteten som er i deres barnehage, for muligheten til å kunne sette inn vikar når det er behov, til å kunne gjøre nødvendige vedlikehold som bedrer leke- og læringsmiljøet inne og ute, til å fortsatt kunne handle inn leker og materiell og ha aktiviteter for barna, og til å være med å utvikle den høykvalitetsbarnehagen som barna fortjener, sier hun.

Hun poengterer at hensikten med markeringen er at barna får den kvaliteten de fortjener ved at private barnehager blir økonomisk likebehandlet med kommunale barnehager slik at de kan fortsette å levere høy kvalitet. Derfor har Læringsverkstedet valgt å delta på denne felles nasjonale markeringen.

- Alle barn er like mye verdt. Vi gjør dette for barna, for barna i våre barnehager og for barna i alle andre private barnehager i Norge, avslutter Sydtangen.

Reagerer

Departementet viser til at private barnehager får mer penger til pensjon enn de i gjennomsnitt bruker på pensjon. Mens PBL argumenterer for at et slikt kutt i pensjonspåslaget ikke bygger på en helhetlig forståelse av finansieringsordningen.

Kunnskapsminister Tonje Brenna reagerer på PBLs aksjon.

– Vi jobber med å få på plass et regelverk som sørger for at skattebetalernes og foreldrenes penger kommer barna til gode, slik at alle barn får et godt tilbud. Da er det bedre med dialog enn aksjoner. Det håper jeg også PBL er enig i, uttaler hun til Nrk.no.

Slik rammes de private barnehagene

PBL har foretatt en beregning over hvilke konsekvenser det foreslåtte kuttet vil kunne få for hver enkelt barnehage i henholdsvis 2022 og 2024.

Dette må leses som et anslag ettersom tallene bygger på kommunenes rapporterte lønnsgrunnlag for 2019. Altså er tallene et uttrykk for hvor stor reduksjonen ville vært dersom pensjonskuttet hadde blitt gjennomført i 2021.

BarnehageKonsekvens 2022Konsekvens 2024

Gudim Barnehage

32 848

98 543

Læringsverkstedet Barnehage avd Knertitten

189 427

189 427

Musikktrollet Barnehage

43 758

131 274

Noahs Ark Barnehage

56 372

169 116

NB! For barnehager som inngår i et konsern vil det anslåtte kuttet være like stort i 2022 som i 2024. For enkeltstående barnehager vil kuttet fases inn gradvis i 2022, 2023 og 2024. Kilde: Private Barnehagers Landsforbund (PBL).

Regjeringens forslag

Forslaget er tredelt:

1. Pensjonspåslaget til private barnehager reduseres fra 13 til 10 prosent fra og med 2022.

2. For barnehager som ikke inngår i et konsern, opprettes det overgangsordning som gjør at disse barnehagene får et pensjonspåslag på 12 prosent i 2022, 11 prosent i 2023 og 10 prosent i 2024.

3. Barnehager som kan dokumentere høyere pensjonskostnader enn det som gis i pensjonspåslaget, kan søke om å få dette utbetalt i ettertid. Det som dekkes er begrenset oppad til pensjonsutgiftene i kommunale barnehager i hjemkommunen, som igjen varierer med i hvilken grad kommunene bruker av sine premiefond til å dekke egne pensjonskostnader.