(Smaalenenes Avis)

Veiarbeidet startet onsdag 23. november og vil vare fram til og med tirsdag 29. november.

Statens vegvesen vil utføre sikringsarbeider av fjellskjæringer langs riksvei 22 ved Gan og Enebakkneset i Lillestrøm kommune.

Arbeidene er et trafikksikkerhetstiltak for å forhindre skred, utglidning av blokker og nedfall av steiner.

Kolonnekjøring

– Arbeidene vil pågå på dagtid mellom klokken 07 og klokken 20. Det vil være manuell dirigering med kolonnekjøring i store deler av denne arbeidsperioden. På kveldstid etter klokken 20 vil veien vil være åpent som normalt, sier byggeleder Mohamed Al-Amin Mazumder i Statens vegvesen.

Det vil pågå arbeider på to ulike plasser i løpet av arbeidsperioden. Onsdag starter arbeidene med en kort fjellskjæring som vil ta noen få dager å fullføre. Torsdag starter arbeidene med en lengre skjæring/skråning som vil ta cirka en uke å fullføre.

– Det er for å sikre oss mot at det skjer ulykker mens vi rydder vegetasjon og sikrer fjellet at vi velger å stenge kjørefeltet helt. Arbeidene pågår på dagtid og med kolonnekjæring fordi det gir tryggest rammer for både arbeidere og trafikanter, understreker Mohamed Al-Amin Mazumder.

Prosjekt «Fjellsikring Oslo og Viken 2022» omfatter sikring av fjellskjæringer og fjellskråninger langs riks- og europaveier i Oslo og sørlige Viken. Det er til sammen syv steder som skal sikres, der hver og en av dem har sine respektive geologiske forhold og fjellsikringsbehov, samt ulikt trafikkmønster, fartsgrense og trafikkmengde.

Tiltakene har som mål å forhindre skred, utglidning av blokker og nedfall av steiner som kan utgjøre en fare for trafikken.

Også ved Tranga i Rakkestad er det innsnevring på riksvei 22, dette på grunn av mer omfattende veiarbeider.