(Smaalenenes Avis)

[Halden Arbeiderblad] Statsminister Erna Solberg har gjestet podkasten Giæver & Giertsen hvor de blant annet snakker om at det er høy smitte i de «gamle norske» grenseområdene, som Jämtland og Herjedalen, der flere nordmenn har hytte. I tillegg nevner hun grensa ved Halden og om hvorfor regjeringen ikke ønsker å åpne grensene nå.

– Vi må være strenge

Norge har åpnet opp for å reise til Danmark. Derfor spør Giertsen om regjeringen vurderer å åpne grensene til Sverige. Ikke med det første, sier statsministeren, og sier videre at de trenger mer kunnskap om den lokale smittesituasjonen i Sverige «før vi kan åpne for noe som helst».

– Sånn som situasjonen er nå, så er det veldig mange av de grenseliggende områdene til Norge som har høye smittetall, med unntak av de i nord. Det er ikke sånn at det er mest smitte per innbygger i Stockholm, de siste ukene.

Derfor mener hun at regjeringen må være strenge og vise at det er logikk i det de gjør.

– Vi har noen absolutter, og det er smittetallene i de regionene. Og selv om det står masse butikker hvor det jobber mest nordmenn og det handler mest nordmenn, så mener vi likevel at vi kan ikke åpne veldig mye av den aktiviteten – på grunn av smitten.

Ber om karantenefritak

Kommunedirektør i Halden kommune, Roar Vevelstad, ba Helsedirektoratet tidligere i mai om å vurdere om innbyggere i grensekommuner kan unntas karantenebestemmelser ved besøk i nabolandet.

– Våre innbyggere har både private- og næringsinteresser i de svenske nabokommunene. For disse legger innskjerpingene som har kommet på grunn av Covid-19 sterke begrensninger på deres liv og hvordan dette kan leves, sa han i henvendelsen til Helsedirektoratet.

Henvendelsen til Helsedirektoratet fikk mye oppmerksomhet i Halden og i riksmedier.

Både NRK, TV2, VG, Dagbladet og E24 har omtalt saken der Vevelstad ba om karantenefritak for innbyggere i Halden, og tidvis har det stormet i sosiale medier og diverse kommentarfelt. Fastlege Petter Brelin uttalte seg i et leserinnlegg om at han var skuffet over kommunedirektøren.

Fikk ikke møtt sin døende stefar

Vevelstad har mottatt flere henvendelser der behovet for å reise over grensen har vært stort, men at karantenereglementet har gjort dette umulig for enkelte.

– Vi har fått flere henvendelser som går på de tette båndene mellom haldensere og mennesker på den andre siden. Det er for denne type episoder vi ønsket fritak. Vi har aldri bedt om en blankofullmakt for fritak for haldensere, forklarte Vevelstad.

Kommunedirektøren forklarte også at de i brevet har bedt Folkehelseinstituttet vurdere om et slik fritak var mulig, og at de ikke på noe tidspunkt har nevnt at de selv skulle ta disse vurderingene.

– Det er ikke vi som skal ta vurderingsarbeidet når det kommer til smitterisiko. Det har vi heller aldri skrevet noe om. Det har vi selvfølgelig overlatt til ekspertene på området.