(Enebakk Avis)

Statsforvalteren mener at en kvote på inntil 24 dyr vil være tilstrekkelig for å felle de tre revirene.

Det var Rovdyr.org , som drives av Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk, som omtalte saken først.

Det er rovviltnemndene i region 4 og 5, som omfatter Oslo, Viken og Innlandet, som 26. august fatter den endelige avgjørelsen om hvor mange ulver som kan felles under vinterens lisensjakt. Jakta varer fra 1. januar til 15. februar.

Tror felling vil dempe konflikten

Bestandsmålet i Norge er på mellom fire og seks årlige valpekull, hvorav minst tre må være i revirer som kun ligger på norsk territorium. Kull i revirer som ligger på begge sider av grensa mellom Norge og Sverige, telles som 0,5.

Statsforvalteren i Oslo og Viken, som fungerer som sekretariat for de to nemndene, skriver at en del av konflikten rundt ulv de siste årene knytter seg til at ulvebestanden over tid har vært over bestandsmålet som er vedtatt av Stortinget.

«Konfliktnivået knyttet til rovviltforvaltningen er i dagens situasjon så høyt at det å dempe konfliktnivået må ansees som en tungtveiende offentlig interesse", står det i innstillingen fra statsforvalteren.

De mener at felling av de tre revirene vil kunne bidra til et dempet konfliktnivå rundt ulveforvaltningen.

Viken og Innlandet

Ifølge Rovdyr.org ligger Mangenreviret i grenseområdene mellom Viken og Innlandet i kommunene Aurskog-Høland, Nes, Eidskog, Sør-Odal og Kongsvinger.

Hornmoenreviret ligger i Elverum og Våler kommuner i Innlandet, mens Rømskogreviret hovedsakelig ligger i Aurskog-Høland kommune i Viken.

(©NTB)