Skal bruke ti millioner kroner på å utbedre denne brua

Gjøby bru i Degernes skal få et realt løft.