Stans i grensehandelen har gitt Gard-Even (27) en solid vekst i omsetning

OMSETNINGSVEKST: Kjøpmann Gard-Even Kirkeng og medarbeider Emillio Becker (17) merker økt handel hos Rema 1000 Skogveien.

OMSETNINGSVEKST: Kjøpmann Gard-Even Kirkeng og medarbeider Emillio Becker (17) merker økt handel hos Rema 1000 Skogveien. Foto:

Kjøpmann Gard-Even Kirkeng hos Rema 1000 Skogveien melder om en økning i omsetning på 28 prosent første halvår, og fastslår at stengt svenskegrense er en viktig årsak til veksten.

DEL

- Før skolene stengte ned i mars, lå vi likt med fjorårets tall. Etter mars har vi sett en økning i omsetning på 40 prosent i uka sammenlignet med i fjor, sier Kirkeng. Kjøpmannen forklarer at det er flere grunner til den gode omsetningsveksten, men at koronapandemien er hovedårsaken.

- Først fikk vi en del omsetning som følge av at kafeer og restauranter stengte. I starten så vi også en del hamstring, som nå har faset helt ut. Deretter ble svenskegrensen stengt, fortsetter han.

- Vil gå tilbake

Den unge kjøpmannen merker gode ringvirkninger av stengt svenskegrense og stans i grensehandelen.

- Det merker vi i dagligvarehandelen helt vanvittig, særlig i Østfold. Det er mange milliarder som forsvinner over svenskegrensen, sier Kirkeng. Det er spesielt noen spesifikke varegrupper som har økt i omsetning hos Rema 1000 Skogveien.

- Vi selger mer av snus, røyk, tobakk, alkohol og brus enn tidligere, sier Kirkeng. Han tror omsetningsveksten kun er midlertidig.

- En dag snart åpnes svenskegrensen igjen, og da havner vi der vi opprinnelig var, tror Gard-Even Kirkeng.

Etterlengtet oppsving

I 2019 ble det lagt igjen langt mindre kroner per innbygger i Østfold-butikkene enn i resten av landet. Virke mener at de stengte grensene mot Sverige vil strupe grensehandelen og gi Østfoldbutikkene et etterlengtet oppsving.

En ny rapport utarbeidet av Kvarud Analyse på vegne av Virke, viser at handelen i norske butikker kan øke med nesten 7 milliarder kroner sommeren 2020, på grunn av koronarestriksjonene. Det tilsvarer sommerhandel for om lag 108 milliarder kroner.

− I år ser vi hvor mye av handelen som forsvinner ut av landet som følge av grensehandelen. Dagligvarebutikker som ligger tett på grensen mot Sverige er særlig utsatt for handelslekkasje, sier Ingvill Størksen, direktør for Virke dagligvare.

Butikker som selger mat og drikke, står for 45 prosent av sommerhandels-omsetningen.

− Mat og drikke handles ikke bare i dagligvarebutikker. Markedet består også av bensinstasjoner, kiosker og butikker med bredt vareutvalg. Konkurransen innen mat og drikke er hard mellom en rekke aktører som kommer fra det vi tradisjonelt har betraktet som ulike bransjer.

Kortvarig optimisme

Omsetningen av mat og drikke i tidligere Østfold er langt lavere enn landsgjennomsnittet. En gjennomsnittlig nordmann kjøpte mat og drikke for 40 985 kroner i norske butikker i 2019, mens i butikkene i Østfold ble det handlet for bare 31 956 kroner per innbygger. Omsetningen på Vinmonopolet er hele 37 prosent lavere per innbygger i Østfold, enn landsgjennomsnittet.

− Sommeren 2020 vil på mange måter gi oss svaret på hvor mye vi taper som følge av grensehandelen. Samtidig er optimismen dessverre kortvarig. Vi forventer at grensehandelen vil eksplodere så snart smittesituasjonen igjen tillater åpne grenser, sier Størksen og fortsetter:

− Vi vet at handelslekkasjen til Sverige fra Østfold er betydelig, særlig av usunne varer. Nå har regjeringen og FrP blitt enige om å senke mineralvannavgiften til 2017-nivå, vi trenger flere slike tiltak for å verne om norsk folkehelse, arbeidsplasser og verdiskaping.

Sommerhandelen er viktig

Sommerhandelen er svært viktig særlig for typiske hyttekommuner og andre reisedestinasjoner. Dette gjelder særlig for Hvaler, der omsetningen vanligvis dobles i sommermånedene. I Råde utgjør sommerhandelen hele 21 prosent av årsomsetningen, mens den står for 19,8 prosent i Marker.

− Sommerhandelen er viktig for hele bransjen. For de minste og mest sårbare distriktsbutikkene er det ofte den gode omsetningen om sommeren som gjør det mulig å holde dagligvarebutikken åpen hele året. Sommerhandelen bidrar til bosetting og næringsliv i distriktene, avslutter Størksen.

Artikkeltags