Sprengstoff på avveier: – Det er lett og tenke seg at dette transporteres ut av landet og omsettes på illegale markeder

Dynamitten som ble funnet i en industribedrift i Fredrikstad onsdag har et enormt ødeleggelsespotensial om det faller i de gale hender.