– Det er 59 lag med 236 deltakere påmeldt. Og så mange har det aldri vært på en carpet bowls turnering i Europa før. De 59 lagene kommer fra hele østlandet, opplyser leder i carpet bowls Rakkestad, Nils Stensrud.

God aktivitet for seniorer

Carpet Bowls er en gammel engelsk gentleman-spill som stammer helt tilbake til 1200-tallet. Det er fortsatt et populært spill i Storbritannia, mens den er litt mindre utbredt her i Norge. Men den er likevel i god vekst.

I 2013 ble Carpet Bowls etablert i Østfold. Det er et ledd i Frivilligsentralens satsing på folkehelse.

– Det handler jo om å holde seniorer i aktivitet, men selv om det er mest seniorer som spiller, så er det åpent for alle, påpeker Stensrud.

I Rakkestad er de rundt 30 medlemmer, som møtes hver mandag for å trene. Det er en fin måte å holde kroppen i gang på, mener Stensrud.

– Det er jo mye bøy og tøy, og bevegelse. I tillegg er det en del strategi og mye sosialt fellesskap. Vi legger alltid inn en pause med kaffe og rundstykker, når vi trener, sier han og smiler.

 

Fyller hallen

Det er Carpet Bowls Norge som står som hovedarrangør for turneringen som skal avholdes i Rakkestadhallen 6. april. Men det er Rakkestad-klubben som har fått oppgaven med å arrangere i praksis. Og det er den andre gangen det blir arrangert i bygda.

– Det er et veldig stort engasjement for å få til dette. Vi kommer til å fylle hele hallen med spillematter, jeg tror det blir 16 totalt. Det blir mat i kantinen, og en hyggelig og sosial dag, lover Stensrud.

Turneringen er satt opp som et vanlig turneringsspill med innledende gruppespill, og deretter sluttspill.