1. februar er fristen for å søke Sparebankstiftelsen DNB om støtte til tiltak i lokalmiljøet. Det kan søkes om støtte til lokale prosjekter i Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Oppland, samt i kommunen Ringsaker i Hedmark.

Sparebankstiftelsen DNB planlegger i 2018 bruke ca 650 millioner kroner til allmennyttige formål. Kjenner du til et tiltak som fortjener støtte? Søknadsskjema finnes på sparebankstiftelsen.no/Sok-stotte.

Områder for støtte

Sparebankstiftelsen DNB gir støtte til prosjekter innenfor følgende fire områder:

Kulturminner og historie

Kunst og kultur

Friluftsliv og naturkunnskap

Nærmiljø, idrett og lek

Les også: Sjarmerende rakkerunger 

Stiftelsens hovedmålgruppe er aldersgruppen opp til ca 25 år. Ellers legges det vekt på tiltak som kommer mange til gode, involverer frivillige og skaper aktivitet og engasjement.

En samlet oversikt over Sparebankstiftelsen DNBs tildelinger siden 2002 finnes her.

Sparebankstiftelsen DNB:

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse med et todelt formål: Å ivareta sparebanktradisjonen med å gi bidrag til allmenn nytte, og å være langsiktig eier i DNB. Stiftelsen eier 8 prosent i DNB, og utbyttet fra disse aksjene finansierer stiftelsens samfunnsnyttige innsats.

Les også: - Dette trengte vi 

Sparebankstiftelsen DNB er den største av Norges 30 sparebankstiftelser, , og har som sitt kjerneområde fylkene Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Oppland, samt kommunen Ringsaker i Hedmark. Støtte til lokale prosjekter gis innenfor dette området.

Les også: Pengedryss til lokale formål 

Videre gir stiftelsen støtte til nasjonale tiltak, bidrar med kunst til norske museer, og med strykeinstrumenter til ledende norske musikere. Stiftelsen driver også kulturhuset Sentralen i gamle Christiania Sparebank.  Sparebankstiftelsen DNB opprettet i 2016 Amediastiftelsen, som eier mediekonsernet Amedia.

Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten tildelt over 4 milliarder kroner til allmennyttige formål.

«Vi utløser gode krefter» er Sparebankstiftelsen DNBs visjon. Stiftelsen ønsker å bidra til et samfunn med flere skapende, aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge.