Søtorp trodde på rask avgjørelse om gangfelt – slik ble det ikke...

Selv om politikerne var enig om at noe må gjøres med trafikksituasjonen ved Industriveien, ble det likevel debatt om hva som var den beste løsningen.