Det betyr at klokken stilles én time fram og at du kan se fram mot lysere kvelder.

Justervesenets fire atomklokker realiserer norsk tid og bidrar til verdens felles tid (UTC).

– Justervesenets tidslaboratorium genererer norsk tid ved hjelp av fire atomklokker. Våre klokker bidrar også til verdens felles tid UTC, som beregnes av «hovedtidssentralen» ved det Internasjonale byrået for mål og vekt i Paris (BIPM) på bakgrunn av målinger av 400 atomklokker rundt om på kloden, opplyser Justervesenet i en pressemelding.

EU-direktivet om sommertid er fortsatt gjeldene, men den er nå under sterkt press. EU-kommisjonen vurderer om denne ordningen skal oppheves og saken ligger til behandling. Blir det en endring vil det tre i kraft i 2021.

– Deretter blir det opp til hvert enkelt land om hvilken tidssone man ønsker å være i. Inntil videre forholder Norge seg til direktivet, og skal dermed stille klokka én time fram natt til søndag 31. mars, opplyser Justervesenet som serverer en aldri så liten funfact til de som mener tiden i disse dager går fort.

– Sommertid eller ikke, sekundet har fortsatt den samme definisjonen fra 1967: Ett sekund er varigheten av 9 192 631 770 perioder av strålingen som tilsvarer overgangen mellom de to hyperfin-nivåene i grunntilstanden til cesium 133.

Nemlig!

God sommer