Søker Lailas etterfølger: – Vi har et sterkt ønske om å få på plass en diakon i Rakkestad

Rakkestad sokn søker etter ny diakon etter at Laila B. Andresen sluttet tidligere i år.