Smitteutbrudd i Rakkestad – stenger Skautun sykehjem