Smitte i ambulansetjenesten – flere ansatte i karantene

Ingen pasienter er direkte berørt.