Slik skal det bli sikrere i Mjørudgata

Det finnes ikke penger til en ordinær gang- og sykkelvei. Nå kommer kommunen med en annen løsning.