Femte og nest siste spillekveld av klubbmesterskapet ga dette resultat for de beste:

1 Jan Thore Karlsen – Kjell Aadahl 65,0

2 Bjørn Erik Fjeld – Ben Villy Hågensen 60,6

3 Arild Oliversen - John Østby 60,0

4 Mikael Schie – Petter Hystad 51,3

5 Johan Sikkeland – Torkel Norum 48,1

5 Vidar Dangstorp – Tommi Hakoneva 48,1

Middels: 50

Antall par: 11

Antall spill: 22

Sammenlagt etter 5 spillekvelder:

1 Jan Thore Karlsen – Kjell Aadahl 320,8

2 Arild Oliversen –John Østby 283,6

3 Bjørn Erik Fjeld – Ben Villy Hågensen 274,0

4 Svein Kaaterud – Carlo Haga 261,0

5 Torbjørn Fjeld – Unni Fjeld 260,8

6 Petter Hystad – Mikael Schie 259,9

7 Eva Øverby – Anne Hilde Støles Nesbekk 250,0

Middels: 250