Første kveld av respitturneringen ga dette resultat for de beste:

1. Johan Sikkeland – Torkel Norum 72,4

2. Britt Marie Stensrud – Goran Umicevic 72,3

3. Torbjørn Fjeld – Unni Fjeld 70,3

4. Petter Hystad – Mikael Schie 66,3

5. Svein Kaaterud – Carlo Haga 66,0

6. Bjørn Erik Fjeld – Ben Willy Hågensen 64,2

Antall par: 14

Antall spill: 26