(Østlands-Posten)

(Nettavisen): Tirsdag ligger strømprisene i Sør-Norge på rundt 1,83 kroner per kilowattime. Med moms og nettleie blir det fort opp mot 2,70-2,80, avhengig av nettleia. Trekker vi fra strømstøtten, får vi da en kWh-pris på 1,62 kroner.

Det er med dagens priser. Men landets største nettselskap melder nå at de ekstreme strømprisene også får konsekvenser for nettleia.

Det er nå velkjent at lite vann i magasinene, kombinert med skyhøye kull- og gasspriser i Europa, drar prisene opp. De siste dagene har også debatten om økte sanksjoner mot Russland fått ny næring etter avsløringene av nye brutaliteter i Ukraina, og det er et sterkt ønske fra flere hold om knallharde sanksjoner av russisk energi-eksport.

Dette vil føre til enda høyere energipriser også her til lands.

– Kommer det beslutninger om kutt, vil alt skyte i været, etter at dette har roet seg litt den siste tiden. Fortsatt flyter jo gass og kraft, men dette kan endre seg over natta. Det er ekstremt mye frykt og høy risikopremie i markedene, sier Tor Reier Lilleholt, analysesjef i Volue Insight.

Men de geopolitiske ringvirkningene og hele cocktailen av faktorer som drar energiprisene opp, får nå enda en effekt ingen hadde forutsett.

Meldte at nettleia skulle ned

Det er bare to uker siden Statnett kunne melde at merinntekter på fire milliarder til staten skulle deles ut til nettleieselskapene - dette førte til at en varslet økning i nettleia ble droppet.

– Statnetts andel av nettleien utgjør cirka fem øre per kilowattime per husholdning. Nå settes altså denne tariffen til null fra 1. april og ut året. Det vil merkes på strømregningen. Fem øre er ikke så ubetydelig det, sa Henrik Glette, kommunikasjonsdirektør i Statnett, til Nettavisen 21. mars.

– Etter beslutningen som kom fra Statnett i dag har vi kastet oss rundt og besluttet å avlyse den planlagte prisøkningen som var tenkt innført 1. april, sa Trond Skjellerud, administrerende direktør i Elvia.

Men selv om den planlagte prisøkningen ble avblåst som følge av tilskudd fra Statnett, oppgir Elvia nå at det kommer en prisøkning likevel. Grunnen? De skyhøye kraftprisene.

– Det kommer en økning, og den kommer fort

Bildet er nå endret, fordi prognosene for strømprisene er endret, forteller Morten Schau, kommunikasjonssjef i Elvia, landets største nettselskap:

– Det blir en økning - vi regnet med at strømprisene skulle normalisere seg. Men disse prognosene er ikke gyldige lenger. Med så høye kraftpriser som nå, får vi kjempehøye kostnader for innkjøp vi må gjøre i spotmarkedet. Dette må vi hente inn på nettleia, sier Schau til Nettavisen.

Nettselskapene har et tap på ti prosent under transporten av strøm, forklarer Schau. Det er kostnadene for dette som skaper ekstraregningen.

– Så det betyr egentlig at høye strømpriser gir enda høyere strømpriser?

– Du kan si det sånn.

Elvias kunder kan dermed vente seg en ny kalddusj når regningene skal sendes ut framover. Nettleia ble for øvrig sesongjustert 1. april fra 35 til 43 øre, men det er vanlig at satsene er lavere i vinterhalvåret.

Nøyaktig hva den nye satsen er ikke avklart.

– Det blir en økning på noen øre per kilowattime. Og den kommer raskt. Hvis vi utsetter dette, blir det bare enda dyrere, fordi vi må fordele kostnadene på færre kilowattimer, sier Schau.

Nettselskapene har fått økte inntektsrammer på grunn av økte kostnader, men det betyr ikke nødvendigvis at nettleia øker over hele landet, understreker Aslak Øverås, informasjonssjef i Energi Norge:

– Det kommer lokale tilpasninger. Noen vil øke, andre vil utsette og andre igjen kan sette leia noe ned.

Forventer rekordpriser ut året

Den såkalte vannverdien, altså prisen på vannkraften, balanseres mot tilbudet av energien fra andre kilder i energisamarbeidet. Dette er typisk vindkraft, som det er langt mer av i Tyskland, Sverige og Danmark.

Dette vil føre til at prisene i Sør-Norge vil svinge mindre enn i land vi utveksler kraft med, påpeker analytiker Tor Reier Lilleholt. Eksempelvis var kraftprisene i Tyskland mandag plutselig under halvparten av norske priser. Danmark fikk mer glede av denne vinden, fordi de er fysisk nærmere, og også onsdag blir tysk strøm billigere enn norsk.

Men prisene i landene med mye vindkraft vil svinge mer, og stort sett ligge høyere enn i Norge på lang sikt. Samtidig stabiliserer de norske prisene seg på et høyt nivå:

– Prisene i Norge vil nok ligge på rundt halvannen til to kroner, som gir forbrukerpriser på mellom to og tre kroner resten av året. Det er svært usikkert hvordan dette går i høst, og det kan fort forplante seg inn i neste vinter. Har vi ikke fulle magasiner da, vil vi få høye priser i Sør-Norge i lang tid. I Nord-Norge er det nesten fulle magasiner og en annen situasjon.