Totalt er det i underkant av 69.500 elever som skal begynne på det første året i videregående opplæring i høst, og for første gang på mange år er det like mange som begynner på studiespesialisering og yrkesfag. De fire siste årene har yrkesfagandelen ligget på mellom 48 og 49 prosent.

– Det er svært gledelig at flere velger yrkesfag. Vi trenger mange flinke fagarbeidere i årene framover, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

Årets inntakstall viser at det er studieprogrammene helse- og oppvekst og bygg- og anleggsteknikk som øker mest, der henholdsvis 203 og 220 flere elever enn i fjor har fått plass på førsteåret.

– Det er flott at så mange ungdommer ser mulighetene som ligger i yrkesfagene, nå som vi tilpasser dem bedre til arbeidslivet og gjør dem mer yrkesrettet, sier direktør Hege Nilssen i Utdanningsdirektoratet.

Økningen speiler i stor grad søkertallene Kunnskapsdepartementet publiserte i vår. De viste at det var 1.200 flere elever som søkte seg til førsteåret på yrkesfag i år sammenlignet i fjor, og at økningen var størst innen fagområdene naturbruk, bygg, og helse- og oppvekst.

– Det er gledelig at søkningen til yrkesfag går opp fra i fjor, og helt avgjørende for å sikre bedriftene riktig kompetanse. Men vi må også rope et varsku. Det går fremdeles færre på yrkesfag nå enn da Erna Solberg ble statsminister, og for enkelte yrker er situasjonen kritisk, sier utdanningspolitisk talsperson Martin Henriksen i Arbeiderpartiet (Ap).

Han viser til at sammenlignet med skoleåret som startet i 2013, skal det tas inn 2.176 færre på teknikk og industriell produksjon (TIP) og 635 færre på restaurant og matfag.

Til høsten blir det færre nye elever på hvert av utdanningsprogrammene TIP, restaurant og matfag, elektrofag og bygg og anlegg, sammenlignet med 2013. Ap mener det må tas et krafttak for å sikre kompetansen og rekrutteringen til yrker som maler, murer og kokk.

I likhet med foregående år er det også i år mange som ikke fikk tilbud om studieplass gjennom førsteinntaket.

Av i alt 190.698 søkere til alle tre årene på videregående, står over 11.000 nå på venteliste, mens 3.000 har blitt avvist av ulike grunner.

Av de 92 prosentene som fikk tilbud om plass, var det kun 85 prosent som fikk tilbud om førsteønsket sitt, noe som er litt færre enn i fjor, ifølge Kunnskapsdepartementet.

Totalt sett var det 1.600 færre søkere til studieplasser på videregående i år sammenlignet med fjoråret. (ANB-NTB)