Ungdommen kan være med på å utgjøre en forskjell

FN-SAMBANDET: Camilla Buer Larsen fra FN-sambandet holdt foredrag for niendeklasse på Rakkestad ungdomsskole torsdag morgen. Det markerte kickstart for prosjektet "Gjøre noe med det".

FN-SAMBANDET: Camilla Buer Larsen fra FN-sambandet holdt foredrag for niendeklasse på Rakkestad ungdomsskole torsdag morgen. Det markerte kickstart for prosjektet "Gjøre noe med det". Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Lokalsamfunnet kan nyte godt av Rakkestad ungdomsskoles nye prosjekt «Gjøre noe med det!». Torsdag hadde prosjektet kickstart med foredrag av FN-sambandet.

DEL

Dette skoleåret skal niendeklassingene på Rakkestad ungdomsskole engasjere seg i sosiale og miljømessige utfordringer og drive sosialt entreprenørskap i elevbedriftene sine.  

- Vi har tro på at ungdom gjennom prosjektet "Gjør noe med det!" skal skape positive forandringer for mange i lokalsamfunnet. De sitter tett på noen av de sosiale utfordringene som mange vet om, men ingen har løst. Vi inviterer derfor ungdommene til å være med på å gjøre en forskjell, sier Irene Bergsland i Ungt Entreprenørskap Østfold.

Engasjerte elever

Det er entreprenørskapslærer Tone Helstad Glomsrud som har ansvaret for å engasjere elevene på Rakkestad ungdomsskole. Et ansvar hun ikke har hatt problemer med så langt i prosjektet.

- Elevene virker veldig interessert og engasjert i å utgjøre en forskjell. Det være å gi de eldre en bedre hverdag ved å gjøre sosiale aktiviteter, lære barn trafikksikkerhet eller ha fokus på miljøet gjennom opprydding og resirkulering. Målet vårt er først og fremst å få de engasjert i lokalmiljøet i tillegg til at de får erfaring med FNs bærekraftige mål, sier Glomsrud, som også er godt fornøyd med at elevene får mulighet til å søke ekstra «rakettbrev». Dette skal behandles i samarbeid med Rakkestad Næringsråd.

- Rakkestad Rotary har gjort det mulig for elevene å søke om oppstartsmidler, så det er vi veldig takknemlige for, understreker hun.

(saken fortsetter under bildet)

FULGTE MED: Entreprenørskapslærer Tone Glomsrud forteller om spente og engasjerte elever, som gleder seg til å sette i gang med sin elevbedrift.

FULGTE MED: Entreprenørskapslærer Tone Glomsrud forteller om spente og engasjerte elever, som gleder seg til å sette i gang med sin elevbedrift. Foto:

Besøk fra FN-sambandet

"Gjør noe med det!" gjennomføres i samarbeid mellom skolene i fylket, lokale veiledere fra arbeids- og næringsliv og Ungt Entreprenørskap Østfold. Det er en rekke ungdomsskoler og godt over 500 ungdommer som skal delta i prosjektet og bidra til et bedre lokalmiljø.

- Veiledere fra lokalt arbeids- og næringsliv kan bidra med inspirasjon, erfaring og kunnskap, men det er elevene selv som skal identifisere de sosiale utfordringene og komme med løsninger. Vi er veldig spente på hva Rakkestad ungdomsskole og deres elever kan klare å utrette, sier Bergsland.

Prosjektet hadde «kick off» torsdag 9. november med blant annet foredrag av Camilla Bruer Larsen fra FN-sambandet. Elevene hadde også en økt med UE Østfold der de fikk innføring i sosialt entreprenørskap og enkle kreative verktøy man kan benytte for å skape ideer til nytte og glede for andre.

- Videre i prosjektet skal elevene presentere sine sosiale forretningsideer for en jury, og gruppene med de beste ideene gis anledning til å søke rakettmidler, som kan brukes som startkapital for å iverksette ideene, sier Bergsland, og minner om at alle grupper har mulighet til å søke.

I mars 2018 skal elevene presentere prosjektene sine på fylkesmessa for elevbedrifter. Her vil de konkurrere mot ungdomsskoler fra hele fylket.

Deler ut rakettbrev

Rakkestad Rotary, Rakkestad Næringsråd og Ungt Entreprenørskap Østfold deler ut rakettbrev som gir elevbedrifter ved Rakkestad ungdomsskole anledning til å søke støtte på inntil 2.000 kroner.

Midlene skal brukes som oppstartskapital til å iverksette de sosiale ideene elevene har. For å få «rakettmidler» må elevbedriftene utfylle en rekke kriterier, som blant annet at de viser engasjement, drivkraft og gjennomføringsevne. De må være opptatt av å utgjøre en forskjell slik at noen grupper i samfunnet får det bedre innenfor trygghet, helse og miljø. De må ha hovedfokus på sosiale resultater, men klare å drive bedriften slik at den går rundt i forhold til økonomi, fokusere på ett eller flere av FNs bærekraftmål, ha løsninger for ett eller flere av samfunnets sosiale problemer, vise god lagånd og potensial til å utløse gode krefter, samt ha en plan og et kost. I juryen sitter representanter fra det lokale næringslivet,  Anja Guerrera fra Rakkestad Næringsråd og en representant fra Rakkestad Rotary.

Fakta

* Prosjektet «Gjør noe med det» er et samarbeidsprosjekt mellom Ungt Entreprenørskap og Kavlifondet.

* De ønsker å bevisstgjøre elever i ungdomsskolen på hva sosialt entreprenørskap er, og gi dem erfaring med hvordan de kan være med å påvirke positivt gjennom selv å være å være sosiale entreprenører.

* Målet er å trene elever i å tørre å ta initiativ når de ser noe ikke fungerer, å utvikle solidariske sider ved elevene selv, men også bidra til sosial verdiskapning i lokalmiljøet og i verden for øvrig.

* Delmål er å gi elevene kunnskap om og erfaring med sosialt entreprenørskap, forståelse for verdien av å engasjere seg i samfunnsbyggende aktivitet gjennom la dem bli kjent med lokale sosiale entreprenører eller andre engasjerte drivkrefter i lokalsamfunnet og gjøre elevene kjent med FNs bærekraftmål.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken