– Ja, vi har vel fem, seks, syv i distriktet deres, forteller Jan Karlsen i brannvakta til Moss Avis.

Han påpeker at hele situasjonen er litt uoversiktlig og at telefonen ringer i et kjør hele tiden. De mange skogbrannene startet lenger sør i fylket til å begynne med, men ser ut til å ha tatt seg lenger nord.

– Gudsjelov er det ikke så store branner i distriktet deres, forteller Karlsen før han må legge på for å besvare andre henvendelser.

Like før klokken 19 torsdag opplyste Hovedredningssentralen i Sør-Norge til NRK at flere enn 100 skogbranner var registret i landsdelen.

  • I Agder-fylkene er det registrert rundt 25 skogbranner.
  • I Telemark er det rundt 50 skogbranner.
  • I Buskerud-regionen er det registrert 52 branner, og i Innlandet åtte store skogbranner. Alle brannene i Innlandet er under kontroll, bortsett fra en brann på Østre Toten.
  • I Østfold er det registrert mer enn 30 branner.

Startet lenger sør

Bare Halden brannvesen har siden klokka 14.30 rykket ut på i alt fem skogbranner. Man har kontroll på fire av dem.

– Det har vært fem skogbranner i vårt distrikt nå. En av dem er på Bokerød ved Kornsjø, og den er nå slukket. Vi har også kontroll på brannene på Stenrød, Bjørkebekk og Rokkesletta, sier brannsjef Ole Christian Torgalsbøen til HA.

– En brann i Ør-området har vi nettopp rykket ut på, og vi kjenner foreløpig ikke omfanget av brannen,

Brannene skyldes sannsynligvis lynnedslag.

– Vi har hatt alle tilgjengelige mannskaper ute, og det er også kalt inn tilgjengelig ekstra personell. Vi har også opprettet en koordineringsstab på brannstasjonen for å få oversikt, sier brannsjefen.

Brannvesenet er i ekstra beredskap langs hele grensen nå på grunn av tordenvær.

Det var ved 14-tida meldt om i alt 11 skogbranner i Østfold. Status for disse er foreløpig ikke kjent.

Tidlige varsler

- Det brannene som har oppstått er vi blitt varslet tidlig om, det det har gjort oss i stand til å kunne sette inn innsatsen på et tidlig tidspunkt.

Den minste brannen har derfor bare tatt med seg rundt 40 kvadratmeter, mens vi har hatt andre barnner som har svidd av rundt ett mål.

Det dreier seg uansett ikke om store branner, og særlig i Enningdalen kom noen kraftige regnskyll veldig beleilig for både oss og skogen, sier Torgalsbøen