Skal velge nye medlemmer til ungdomsrådet

Nytt skoleår betyr også valg av nye medlemmer fra barne- og ungdomsskolene til ungdomsrådet.