134 kilometer veg får dermed nytt og tryggere dekke, skriver Statens vegvesen i en pressemelding onsdag.

– Totalt bruker vi i vår region mer enn 800 millioner kroner på ny asfalt og ny vegmerking i år. Vi ber bilistene om å være tålmodige. Regn med at du bruker litt lengre tid på reisa mens arbeidet pågår, uttaler prosjektleder Kari Svingheim i Dekkeprosjektet i Statens vegvesen Region øst.

Asfaltarbeidene vil pågå fra begynnelsen av mai til slutten av september. Noen av veiene som skal asfalteres er:

• E18 Knapstad-Retvet, alle fire kjørefelt, 4,8 km.

• E6 fra Halmstad-Åsgård, høyre felt sørover, 11 km.

• Fv. 21 fra Kilebu til Jåvall i Marker, 15 km.

• Fv. 120 fra Skjelfoss til Huls bru i Hobøl, to strekninger på til sammen 6,7 km.

Vedlikeholdsarbeid på fylkesveiene blir gjort på oppdrag fra Østfold fylkeskommune. I år skal i alt 76 km fylkesvei i Østfold få nytt dekke. Fylkeskommunen bruker 93 millioner kroner på dette.

I tillegg til nytt dekke, brukes 19,5 millioner kroner på vegmerking på riks- og fylkesveiene i Østfold i år.