Skal bygge godt omdømme i bygda med ny stemningsgivende kampanje

- Målet er omdømmebygging av Rakkestad som et attraktivt sted, sier Ida Marie Ruud Stemmedalen, om de nye handlenettene og postkortene som nå er å finne i bygdas butikker.