(Sarpsborg Arbeiderblad): – Sykehuset er nå i stand til å håndtere pandemien med et lavere beredskapsnivå, sier Hege Gjessing administrerende direktør og beredskapssjef i Sykehuset Østfold.

Helseminister Bent Høie ønsker at sykehusene skal tilbake i normal drift.

– Det vil ha store helsemessige konsekvenser dersom vi ikke gjennomfører viktige undersøkelser og operasjoner på andre pasienter. Nå har vi en mer oversiktlig situasjon, og da kan vi ikke skyve på pasienter som også trenger nødvendig hjelp, uttalte Høie til NRK. Han legger til at koronaberedskapen skal opprettholdes.

Torsdag 16. april klokken 12.00 går sykehuset på Kalnes tilbake til grønn beredskap, melder Sykehuset Østfold.

Trapper ned

Sykehuset Østfold har per 16. april ingen innlagte på intensiven relatert til korona og antallet som har vært innlagt har vært stabil over en rekke dager. Nå er det 11 innlagte på sykehuset på Kalnes.

Sykehuset har vært i såkalt gul beredskap i 35 dager, men har nå nedgradert til grønn beredskap.

– Sykehuset er fortsatt i beredskap, og de omfattende smitteverntiltakene i sykehuset fortsetter uten endring inntil videre, sier Gjessing som roser den innsatsen som er lagt ned så langt.

– Det er lagt ned en fenomenal innsats på alle områder i sykehuset. Ingen har vært uberørt av beredskapssituasjonen. Jeg er stolt og imponert av arbeidsinnsatsen, kreativiteten, samarbeidsviljen og profesjonaliteten som sykehusets medarbeidere har vist, sier Gjessing.

Normaliseres

En rekke pasienter har fått sine avtaler utsatt som følge av koronasituasjonen.

– Vi har nå et lavt antall covid-19-pasienter i sykehuset. Smittesituasjonen i samfunnet er under kontroll, og selv om ukene og månedene framover er usikre har vi et etablert tilbud til covid-19-pasientene i sykehuset og gode planer. Det gjør at vi kan rette mer oppmerksomhet mot sykehusets ordinære pasienter, sier Gjessing.

Nå legger nå planer for hvordan de best skal kunne ta imot pasienter og samtidig være i koronaberedskap.

– Det kommer til å være en krevende balansegang mellom å håndtere pandemien og ordinær drift. Vi må gjøre gode faglige prioriteringer og åpningen må skje gradvis og kontrollert slik at alle føler seg trygge, sier Gjessing.