(Sarpsborg Arbeiderblad) - Eiendommen skiller seg litt ut på markedet fordi den er regulert som landbrukseiendom, men ikke regulert som bopliktig. Det betyr at du selv kan velge om du vil bo der fast eller bruke stedet som en fritidseiendom. Det er også et småbruk, forteller eiendomsmegler Hanne Marie Tegneby til SA.

Mange muligheter

En eventuell ny eier har dog driveplikt på eiendommen, men det er også ivaretatt fra gammelt av. I skyldforretning er naboen gitt en beiterett på utmark.

Så om du ikke lar deg skremme av prislappen på 9,9 millioner kan ferieparadiset eller det idylliske bostedet, alt ettersom, bli ditt.

Våningshuset ble bygd i 1863 og har et stort behov for oppgradering i forhold til dagens standard. Det er søkt Sarpsborg kommune om oppføring av nytt våningshus på cirka 220 kvadratmeter.

– Det er mange muligheter på denne eiendommen. Det er skog, strand, båtplass, en stor naturplass hvor du har mulighet til å bygge ditt drømmehus hvis du river våningshuset og bygger nytt, sier Tegneby.

En del av historien

Det er også en litt historisk schwung over den store eiendommen.

Hele stedets historie er ikke kjent. Men i 1863 møttes et tinglag på fire lagrettsmenn på gården Slaugen Østre i Ingedal for å avgjøre hvor stor andel av gjelden som skulle overføres fra Bastholmens eier Jacob Andersen til den nye eier Christian Larsen, som kjøpte stedet.

Utfallet ble blant annet at den nye eieren overtok 1/15 del av gjelden og måtte betale 16 shilling. En skilling tilsvarte i 1875 omtrent 3,3 øre. Etter dagens pengeverdi (2019), tilsvarer 1 skilling cirka to kroner og 16 øre.

Det var i 1963 dagens våningshus ble bygd. Eiendommen er sannsynligvis mye eldre.

I 1948 ble eiendommen solgt fra Klara Mørk til Bastholmen feriehjem og telearbeiderne fra Halden som brukte stedet som feriehjem fram til 2005 da en kirurg fra Eidsvoll kjøpte stedet. Han har eid stedet fram til i dag.

Eieren på 81 år har en stor landbrukseiendom på Eidsvoll samt fritidseiendommer. Da barna er vel etablert andre steder er det nå besluttet å selge seg ut av Basthomen Feriehjem. Før salg har han oppført en helt ny driftsbygning/låve som står klar til nye eiere.

- Drømmeboligen kan de nye eierne tegne selv, frister Tegneby med.