Selger landlig idyll for 650.000 - i boligen har lokal kunstmaler fått fri utfoldelse

Eneboligen fra 1942 bærer preg av å ha huset kreative mennesker.