Se hvilke rakstinger som blir meddommere de neste fire årene

Her kan du sjekke hvilke rakstinger som har sagt seg villig til å være meddommere Borgarting lagmannsrett, Sarpsborg tingrett og Jordskifteretten de neste fire årene.