Rakkestads vannforsyning i sentrumsområdet er hovedsakelig basert på grunnvann fra borebrønner ved Honningen og Stokkedalen.

- Varmeperioden vi nå har gjør at grunnvannsstanden i Rakkestad lav samtidig som vannforbruket er veldig høyt. Det er derfor nødvendig å innføre vanningsrestriksjoner for alle i sentrumsområdet med kommunalt vann, skriver kommunen på sine nettsider.

Restriksjonene gjelder vanning med spreder og ubetjent slange fra dags dato til 15. september dersom ikke annen melding blir gitt.
Vanning med kanne eller håndholdt slange er tillatt.

Restriksjonene gjelder ikke Degernes, Østbygda, Rudskogen og industri som har vann fra Fladstad vannverk.

- Alle abonnenter oppfordres til å spare på vannet i sommer. Ved helt spesielle behov for vanning kan dispensasjon søkes hos Teknikk, miljø og landbruk, skriver kommunen på sine nettsider.