Sammenslåing av tingrettene i Østfold neppe berørt av nytt regjeringsforslag

Sorenskriver Arnfinn Agnalt regner med at sammenslåingsarbeidet med tingrettene i Østfold kommer til å gå videre uavhengig av Regjeringens forslag om å opprettholde alle rettssteder i Norge.