Så mange testet seg for korona i Rakkestad i helgen - og rådmannen har en klar beskjed

Dette var første helgen at folk kunne teste seg for korona i Rakkestad også på lørdag og søndag. Mange valgte å benytte seg av det.