Så mange hjortedyr er registrert omkommet i Rakkestad utenom jakt – viltnemnda har én klar oppfordring