(Varingen)

(NETTAVISEN): Det nye coronaviruset SARS-CoV-2, som forårsaker sykdommen covid-19, har hittil krevd 3220 menneskeliv på verdensbasis. Totalt er det 94,255 registrerte smittetilfeller, hvorav 56 er i Norge.

Bare i Italia er det registret over 100 dødsfall og 3000 smittetilfeller i skrivende stund. Viruset er i ferd med å bre om seg i Europa. I Frankrike og Spania er det registret henholdsvis 4 og 1 dødsfall. Tyskland har ingen dødsfall, men har påvist 244 smittetilfeller.

Norske helsemyndigheter sier det bare er et tidsspørsmål før Norge er rammet av en epidemi. Folk oppfordres derfor til å utvise god håndhygiene og smitteverntiltak i solidaritet med dem som er spesielt utsatt for sykdommen covid 19.

– Kan overleve på glass i fire dager

Verdens helseorganisasjon (WHO) utførte en studie i 2003 som viste at SARS-viruset, som også er i coronavirus-familien, kunne overleve på glassflater i 96 timer. Derfor antar eksperter at også det nye coronaviruset har tilsvarende egenskaper.

Nyhetsstudio:

Det betyr i så fall at viruset kan overleve på mobiltelefonens glasskjerm i hele fire dager, skriver Verdens økonomiske forum på sine nettsider.

– Stemmer det at det nye coronaviruset potensielt kan overleve på telefonskjermen i 96 timer, altså fire dager?

– Det stemmer. Erfaringene vi har fra andre coronavirus som SARS, tilsier det. Det er ikke gjort noen egne studier på dette nye coronaviruset SARS-CoV-2, men det er sannsynlig at det nye coronaviruset oppfører seg likt som andre coronavirus. Dette vil også avhenge av temperaturer og luftfuktighet, sier førsteamanuensis i mikrobiologi og smittevern ved Universitetet i Sørøst-Norge, Jörn Klein, til Nettavisen.

WHO-studien viser også at SARS-viruset kunne overleve på glatte vegger i opptil halvannet døgn. På plastoverflater og overflater med rustfritt stål kan viruset overleve i 72 timer.

Ny studie: Kan spres via avføring

Klein sier at alle overflater kan være potensielle smittekilder.

– Derfor er det viktig med hyppig håndvask og bruk av desinfiserende middel. Det som også er viktig, er å få på plass gode rengjøringsrutiner i offentlige bygg. En ny studie har også påvist at det er sannsynlig for at det nye viruset også kan spres via avføring. Da har du nesten den samme situasjonen som med omgangssyke. Det innebærer i så fall at det er enda en smittevei, sier han.

Tiltak for rengjøringspersonell

Videre mener Klein at norske helsemyndigheter bør gjøre grep for å innføre smitteverntiltak for rengjøringspersonell.

– De må få opplæring, informasjon og smittevernutstyr, sier han.

– I øyeblikket er vi i en fase hvor vi ikke ser noe samfunnsspredning av coronaviruset. Men det har skjedd i Italia og mest sannsynlig i Tyskland. Det er forventet at det vil også skje i Norge. Og da er det viktige å innføre flere tiltak enn bare å vaske hendene, sier Klein.

– Så raskt det er samfunnsspredning i Norge, må flere tiltak være på plass, legger han til.

Sykdommen covid 19 kan smitte gjennom dråpesmitte og kontaktsmitte, enten i direkte kontakt med syke som har fått viruset på kroppen eller indirekte ved at viruset er overført til andre overflater.

– Kan det også være luftsmitte, Klein?

– Poenget er at det hovedsakelig er dråpesmitte. Da holder det med én til to meters avstand. Men hvis du har høy temperatur og lav luftfuktighet, kan små viruspartikler overleve i luften, og da blir det luftsmitte istedenfor dråpesmitte. Men dette er ikke noen folk flest trenger å bekymre seg for. Det er først og fremst en utfordring for helsepersonell som skal behandle smittede personer, sier han.

Trygt å håndhilse?

Flere lands nasjonale helsemyndigheter oppfordrer innbyggere til å utøve varsomhet med kroppskontakt som følge av det pågående coronavirus-utbruddet. Enkelte fraråder håndtrykk og oppfordrer til andre hilse-alternativer.

Tysklands innenriksminister nektet blant annet å håndhilse på Angela Merkel på mandag, som følge av utbruddet.

– Hvis man ikke vasker hendene, vil influensavirus overleve på hendene i én time, hepatittvirus i 240 minutter og rotavirus i 260 minutter. Vi har ikke noe tall for coronavirus, sier Klein.

Erna Solberg følger generelle råd

Statsminister Erna Solberg, kong Harald og dronning Sonja møter i kraft av sin stilling en rekke nye mennesker daglig. Nettavisen har spurt Statsministerens kontor (SMK) og Slottet om statsministeren, kongen og dronningen tar noen forholdsregler hva gjelder smitteverntiltak i møte med mennesker, og om de fortsatt håndhilser på folk.

– Statsministeren følger de generelle rådene fra helsemyndighetene om å vaske hendene ofte, og hoste eller nyse i et papir eller i albuekroken. Folkehelseinstituttet har så langt ikke gitt råd om å unngå å håndhilse, svarer Statsministerens kontor i en e-post til Nettavisen.

Både kongen og dronningen er for tiden på statsbesøk i Jordan, hvor det kun er påvist ett smittetilfelle.

– Vi følger situasjonen i dialog med vertslandets myndigheter. Deltakere på statsbesøket bes om å gjøre seg kjent med informasjon og råd om viruset på Folkehelseinstituttets hjemmeside og UDs reiseråd, skriver kommunikasjonssjef ved Slottet, Guri Verpe, i en sms til Nettavisen.

Nettavisen har også spurt om statsministeren, kongen og dronningen har gjennomført coronatester for å være på den sikre siden.

– Det er ikke naturlig å opplyse om hvilke helsetester statsministeren eventuelt har tatt, svarer SMK.

Slottet har ikke besvart dette spørsmålet.

Folkehelseinstituttet har en rekke råd om smitteverntiltak på sine temasider for coronaviruset.