I torsdagens kommunestyremøte får Rakkestad Motorpark vite hvorvidt Rakkestad kommune går inn for å forlenge lånegarantien, for å sikre aksjeselskapet et gunstigere lån idet de må punge ut med 1,5 millioner kroner for å utvide sikkerhetssonen på Rudskogen Motorsenter.

Prosjektet ble satt i gang denne uken, hvor hensikten er å utvide området fra banen til autovernet med ti meter.

I dag er dette området på tre meter, og det er Norges Motorsportforbund som har ønsket en utvidelse for å sikre MC-førernes trygghet under kjøring.

Prosjektet koster i alt tre millioner kroner. Rakkestad Motorpark AS har fått 1 million kroner i tilskudd, i tillegg til at de bruker 500.000 kroner av de til sammen 3 millioner kronene de fikk i støtte av Kulturdepartementet tidligere i år.