Rudskogen kan bli tvunget til å begrense åpningstiden

Nå jobber de ansatte ved Rudskogen Motorsenter på spreng for å dokumentere at de faktisk overholder dagens støykrav.