En Østfold-bonde fikk erstattet tap forårsaket rovdyr i fjor

Antall sauer og lam som ble erstattet som tapt til rovdyr, holdt seg i fjor på om lag samme nivå som i 2018. Det ble gitt erstatning for 17213 dyr.