Inger Marit er vitnestøtte: Vi hjelper dem å være helt trygge på sin rolle når de kommer i rettsalen

Vitnestøtter: Inger Marit Skallerud og Sverre Leiro i Sarpsborg tingrett. Foto: Østfold Røde Kors

Vitnestøtter: Inger Marit Skallerud og Sverre Leiro i Sarpsborg tingrett. Foto: Østfold Røde Kors

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Østfold Røde Kors utvider ordningen med vitnestøtte til Sarpsborg tingrett. Nå håper de at også rakstingene vil stille opp.

DEL

- Vi starter opp i mars og vil ha en kursdag den 15. februar. I forkant av kurset vil man få overvære en rettsak og alle vil få en samtale med meg, sier Laila Walheim, som er vitnestøttekoordinator i Østfold Røde Kors.

De har allerede13 vitnestøtter, men ønsker seg 3-5 personer til. I og med at Rakkestad sokner til Sarpsborg tingrett henvender de seg nå til rakstingene.

I Moss tingrett og Fredrikstad tingrett har ordningene vært i flere år og erfaringene er utelukkende positive.

Rakstingen Inger Marit Skallerud har vært gjennom kurset og praktisert som vitnestøtte i Fredrikstad tingrett i to år. Nå flytter hun over til Sarpsborg tingrett for å hjelpe til med oppstarten der. 

- Jeg kan også være i Fredrikstad, men i oppstarten vil jeg være i Sarpsborg, sier hun. 

Gir informasjon

Å være vitnestøtte er frivillig arbeid gjennom Røde Kors. Vitnestøttene lærer om rollene til de ulike aktørene i en rettsak.

- Et trygt vitne er et godt vitne. Man møter sivile personer når de er innkalt som vitne i en rettsak. Vi forklarer dem hva det dreier seg om. Vi snakker ikke sak. Mange er usikre på hva som skjer, som hva er gangen i en rettsak og hvor sitter jeg. Vi hjelper dem å være helt trygge på sin rolle når de kommer i rettsalen, forklarer Skallerud.

Til hjelp og støtte: Inger Marit Skallerud og Sverre Leiro snakker ikke sak med vitnene, men forklarer dem prosedyren. Foto: Østfold Røde Kors

Til hjelp og støtte: Inger Marit Skallerud og Sverre Leiro snakker ikke sak med vitnene, men forklarer dem prosedyren. Foto: Østfold Røde Kors

Arbeidet er tosidig. Dette er også en service for tingretten. De gir mye praktisk informasjon. De forteller at dommerne og rettsapparatet har gitt tilbakemelding på at de ser en klar forskjell på at vitnene har hatt vitnestøtte. De merker at vitnene er roligere og forklarer seg bedre.

- Vi gjorde en undersøkelse i 2015. Den viste at 85 prosent svarte at de ble mye tryggere etter at de hadde hatt en vitnestøtte, Det er en pekepinn om at dette er et viktig arbeid, mener Walheim.

- Man merker hvem som er veldig nervøse og hvem som vil vite mer, sier Skallerud. 

På dagtid

- Hvem kan bli vitnestøtte?

- Man må være tilgjengelig på dagtid og helst to dager i måneden. Man må sette av hele dagen fordi man skal hjelpe alle som er innkalt som vitner den dagen. Det kan bli mye venting, forteller Laila Walheim. 

 I tillegg må man være ustraffet. Og man bør like mennesker, være en omsorgsperson og sosial.

- Man møter alle mennesketyper i alle aldere. Det er en kjempefin jobb for Røde Kors og domstolene. Det er en service for tingretten og god støtte for dem. En dag er aldri lik, legger Skallerud til.  

Dem som er interessert i å bli vitnestøtte kan henvende seg til Østfold Røde Kors og spørre etter Laila Walheim. Det første halve året er det kun i straffesaker det er mulig å få vitnestøtte. Men etter hvert er det meningen at også vitner i sivile saker skal få vitnestøtter ved sin side. De som i dag er meddommere ved domstolene kan ikke være vitnestøtter.

- Hvorfor ble du vitnestøtte?

- Jeg har tidligere vært meddommer i mange år. Jeg har alltid vært interessert i rettsvesenet. Jeg tok nylig masterstudiet i rettsvitenskap og er ferdig utdannet jurist. Jeg synes det er mer spennende å være vitnestøtte enn å være i pensjonistforeningen, sier Inger Marit Skallerud.

Vitnestøtter: Inger-Marit Skallerud (til venstre) og Laila Walheim

Vitnestøtter: Inger-Marit Skallerud (til venstre) og Laila Walheim

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken