Ringnes sørget for spenning - imponerte til tross for påkjørsel

Rakkestads drifter-ess, Tor-Anders Ringnes, har all grunn til å være fornøyd.