Førerkortløs bilfører (25) må i fengsel

Av
Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

25-åringen har ikke gyldig førerkort i Norge. Men det forhindrer ham ikke i å sette seg bak rattet.

Nå er mannen dømt til 45 dagers fengsel for to tilfeller av bilkjøring uten å ha gyldig førerkort ved to anledninger på under en uke februar i år. 24 dager av straffen er gjort betinget med en prøvetid på to år, mens de resterende 21 dagene altså må sones.

Les også: Fotavtrykk avslørte innbruddstyv

Dømt for samme i fjor

Da 25-åringen ble stanset av politiet i henholdsvis Oscar Pedersens vei og i Borregaardsbakken fredag 6. og onsdag 11. februar i år, var det nemlig ikke de første gangene han ble tatt for slik ulovlig bilkjøring.

Ifølge dommen fra Sarpsborg tingrett er han tidligere bøtelagt to ganger for kjøring uten gyldig førerkort, og så sent som i juni i fjor ble han dømt til 21 dagers betinget fengsel og til å betale bot for to tilfeller av kjøring uten gyldig førerkort.

Da han ble tatt i februar i år var det altså i prøvetiden, og straffen han nå har fått er en fellesstraff med denne dommen. Påtalemyndigheten mente på sin side at alle 45 dagene skulle sones.

Under tilståelsessaken i Sarpsborg tingrett i forrige måned forklarte 25-åringen den ulovlige kjøringen med at han var avhengig av bil for å komme seg til og fra hjemmet i Sarpsborg og arbeidsplassen i Rakkestad.

Han erkjente under rettsmøtet at han har gjort feil og opplyste også at han i etterkant har mistet jobben fordi han ikke kan komme seg på jobb uten førerkort.

Mindre enn en uke

Tingrettsdommer Ragnhild Borgerud mener det er behov for en streng reaksjon for slike overtredelser, og viser til at oppdagelsesrisikoen for slik ulovlig kjøring er gjennomgående liten, og at overtredelsene som oftest avdekkes ved tilfeldige trafikkontroller.

– Overtredelsene har skjedd med mindre enn en ukes mellomrom. Vilkåret om gyldig førerkort for lovlig å kjøre bil, er satt av hensyn til trafikksikkerheten. Retten konstaterer at verken tidligere straffereaksjoner eller den omstendighet at politiet har stanset ham flere ganger, har vært tilstrekkelig til at siktede har avstått fra å kjøre bil på nytt. Ved fortsatt å sette seg ut over lovens krav om førerkort, viser siktede etter rettens syn en manglende forståelse og respekt for en bestemmelse som er vesentlig for trafikksikkerheten, skriver tingrettsdommer Borgerud i rettsboken.

25-åringen vedtok dommen på stedet.

Artikkeltags