1. Kjell Aspestrans – Tore Bredholt ............. Poeng 62,50
2. Bjørnar Ødegård – Arild Oliversen .......... « 57,61
2. Kjell Aadahl – Ragnvald Stegen ............... « 57,61
4. Jan Thore Karlsen – Terje Haug ............... « 50,54
5. Unni Fjeld – Torbjørn Fjeld .................... « 49,46

Middels 50 poeng

10 par deltok