Regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen