Raksting i 60-årene dømt for vold mot barn - slo og sperret inne 14-åring

Nå er mannen dømt til åtte måneders fengsel for kroppsskade, kroppskrenkelse, frihetsberøvelse og trusler.