– Vi vil trykke på for at flere lokale bedrifter får kommunale oppdrag

Rakkestad Senterparti ønsker å gjøre lokale bedrifter bedre i stand til å konkurrere om de kommunale anbudene.