Rakkestad rykker ned i Kommune-NM. Høy andel uføre og lav andel høyt utdannede

Rakkestad kommune har lavest andel høyt utdannede innbyggere sammenlignet med resten av fylkets kommuner. Andelen uføre er også høyt over både lands- og fylkesgjennomsnittet.