– Han er en stor bidragsyter

Overrekkelse: Anja Guerrera overrakte det synlige beviset på prisen til Nils Skaarer.

Overrekkelse: Anja Guerrera overrakte det synlige beviset på prisen til Nils Skaarer.

Artikkelen er over 3 år gammel

Nils Skaarer ble hedret med miljøprisen under Næringslivets julemøte i Rakkestad kulturhus onsdag.

DEL

– Jeg ble så overrasket så jeg nesten ikke kom opp av stolen, sa Nils Skaarer spontant idet daglig leder av Rakkestad Næringsråd, Anja Guerrera overrakte ham prisen og gratulerte. Overfor Rakkestad Avis utdyper han hvorfor det ikke var i hans tanker at det var han som skulle bli ropt opp:

– Det er så mange gode kandidater. Veldig hyggelig, sier han og legger til at det har vært artig å ha fokus på sentrum.

– Da er det ikke nok å ha ett fokus, man må ha flere fokus samtidig. På den måten har sentrum blitt bedre over tid, sier Skaarer. Han understreker at det er mennesker som gjør stedet så bra.

– Når noen snakker positivt om stedet, fører det til at noen satser. Og det ser vi nå, påpeker han.

Vinner med kompetanse

På loftet i Liensgården, Rakkestads neste eldste bygg, finner vi Nils Skaarers rustikke kontor. Her har han sitt daglige virke som landskapsarkitekt, og hans erfaring og kompetanse er unik. Dette har Rakkestad høstet godt av.

I våres skapte Skaarer et lite stykke Nederland i Rakkestad med vakre tulipaner, som et fargerikt teppe over sentrum. Det var resultatet av at han i fjor organiserte å sette over 70.000 løk. I juni i fjor åpnet han Kong Oscars hage midt i Storgata. En park som har sett dagens lys med hyggelige sitteplasser, kunst, lekeapparat og fontene. Skaarer har med andre ord lagt ned en iherdig innsats med å forskjønne Rakkestad sentrum, et arbeid som ikke har gått upåaktet hen. Onsdag kunne daglig leder i Rakkestad Næringsråd, Anja Guerrera, overrekke Skaarer Rakkestad-historiens første miljøpris. Hun begrunner valget følgende:

– Nils har lang erfaring med et bredt virkefelt fra hageplanlegging, reguleringsplaner, områdeplaner og sentrumsutvikling til sansehager og grøntanlegg for private og offentlige utbyggere. Han har vært opptatt av å utvikle anlegg for brukergrupper med spesielle behov. Det kan være hager for demente eller uteområder med spesielle krav. Nils er også opptatt av hvordan man ivaretar hensynet til naturkvaliteter og skaper gode oppholdsområder.- Det er kanskje ikke noe vi tenker over, men sett fra et næringsutviklingsperspektiv er forskjønning, et godt sentrum med sosiale møteplasser og grøntanlegg svært viktig i stedsutviklingsarbeidet. Et hyggelig sentrum er alfa og omega for at vi skal få tilflyttere, og for å få våre egne innbyggere til å trives, sier Anja Guerrera.

Vellykket signalprosjekt

Det aller meste av forskjønningen som har skjedd i Rakkestad sentrum skyldes Signalprosjektet, som Nils Skaarer er en del av. Signalprosjektet ble startet i januar 2009 og den felles tanken for prosjektet var «Hva er det mest radikale vi kan gjøre i sentrum, uten at det koster skjorta?»

- Det er med en slik tanke i bakhodet at ideen om en landsby med fokus på mennesket og grønne omgivelser har kommet opp. Dette har nå sett dagens lys gjennom Signalprosjektet, forteller Guerrera, og fortsetter:

– Sentrum i Rakkestad fikk en kraftig oppgradering rundt 1990 med ny miljøgate gjennom sentrum. De siste årene har indre sentrum gradvis sett dårligere ut. Det ble etter hvert en del søppel og dårlig vedlikehold. Dette ga konsekvenser i at færre mennesker oppholdt seg i sentrum og sentrum ble i alt mindre attraktivt som handelssted. At man fra nyttår i 2010 manglet matbutikk i sentrum og stor biltrafikk bedret heller ikke situasjonen. Mange følte og føler behov for å gjøre noe med situasjonen i sentrum. Signalprosjektet ble startet i januar 2009.

Primus motor

Skaarer har vært primus motor for Signalprosjektet, og bidratt sterkt til å få opp løsninger og forbedringer som synes fra dag én, samtidig som man jobbet med mer langsiktige strategier om å få et spennende, mangfoldig og livlig sentrum med mye grønt.

– Det har blitt gjort mye de siste årene både med planting og skjøtsel. Barn og ungdom har også blitt involvert. Dette er gjort med den hensikt at vi ønsker at våre barn og unge skal føle eierskap og stolthet av at de har fått lov til å være med på utforming, ideer og deltakelse, sier Guerrera, som nå mener Rakkestad sentrum langt på vei er i ferd med å bli en spennende landsby med en utvikling hvor den menneskelige dimensjon settes i fokus.

Signalprosjektet har bidratt til blant annet opparbeidingen av tre parker, som er Jernbaneparken, Kong Oscars hage og Bergenhusparken. 102 fargerike stoler på fortauene i Storgata, løkplanting med tulipaner og småløk, samt nye gammeldagse skilt og nummerering.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken